SM-sarjan säännöt 2022

Tässä dokumentissa kuvataan MTB-Enduron SM-sarjan säännöt kaudella 2022, jotka täydentävät lajisääntöjä SM-sarjan erityispiirteiden ja vaatimusten osalta. Tarvittaessa sääntöjä voidaan täydentää kilpailusarjan säännöillä ja kilpailukohtaisilla säännöillä.

Säännöt Docsissa.

SM-sarjan säännöt sisältävät:

 • SM-sarjan kuvaus
 • Ilmoittautuminen ja osallistuminen
 • Kilpailuluokat: henkilökohtaiset luokat, muut luokat
 • Reitti
 • Turvallisuus ja ensiapu
 • Kilpailun säännöt: kilpailukutsu, ajajakokous, varusteet, varusteiden merkintä, harjoittelu, lähtöjärjestys, aikataulu, tulokset
 • Tiedotus
 • SM-pistetaulukko ja pistelasku
 • Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

SM-sarjan kuvaus

Maastopyöräenduron Suomenmestaruussarja on useasta osakilpailusta muodostuva sarja, jonka voittajat nimetään sarjojensa maastopyöräenduron Suomenmestareiksi. Sarjaa hallinnoi Extreme Bike Association (EBA) ry, joka myöntää sarjan kilpailuille SM-arvon.

Sarja toimii lajin kovatasoisimpana ja haastavimpana mittarina Suomen harrastajille ja tarjoaa kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville ponnahduslaudan. Sarjasäännöt on laadittu hengeltään EWS-sääntöjä vastaaviksi siltä osin kuin mahdollista. SM-sarjaan kuuluvassa kilpailussa, joka on luokiteltu myös EWS kategoriaan, noudatetaan ensisijaisesti kyseisen kategorian EWS-sääntöjä. Näitä SM-sarjan sääntöjä, sekä MTB-enduron lajisääntöjä noudatetaan niiltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa EWS-sääntöjen kanssa.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

SM-sarjan kilpailuihin osallistumiseen ja SM-sarjapisteitä saavuttaakseen kilpailijan tulee olla EBA ry:n jäsen.

Osakilpailujen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Miesten sarjassa ennakkoilmoittautumisajan päättyessä top-10 sijoilla, ja muissa sarjoissa top-3 sijoilla olevat kuljettajat ovat oikeutettuja ilmoittautumaan kilpailuun ennakkoilmoittautumisajan päättymiseen saakka, vaikka kilpailu olisi täyttynyt ennen tätä. Ennakkoilmoittautuminen päättyy kilpailukutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailupaikalla korotetuin maksuin, mikäli kilpailu ei ole täynnä.

Osallistuja on itse vastuussa ilmoittautumisesta ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kilpailuun ilmoittautuneen on oltava oikea henkilö. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta väärät tiedot ilmoittautumisessa antaneet henkilöt. Tässä tapauksessa henkilö ei ole oikeutettu osallistumismaksun palautukseen. Kilpaileminen muulla kuin omalla nimellä on kielletty. Toisen henkilön nimissä kilpailevat henkilöt suljetaan kilpailusta.

Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa kilpailukutsussa ilmoitettuna toimiston aukioloaikana ennen reitille lähtöään saadakseen kilpailunumeron ja muut tarpeet. Tapahtumajärjestäjällä on oikeus vaatia osallistujaa hoitamaan ilmoittautuminen henkilökohtaisesti.

Kilpailuluokat

Henkilökohtaiset SM-luokat:

 • M13 – kilpailuvuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • M16 – kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • U21 – kilpailuvuonna 20-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • Naiset
 • Miehet
 • M40 – kilpailuvuonna 40-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • M50 – kilpailuvuonna 50-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • Hardtail
 • E-Bike – sähköavusteiset pyörät.
 • E-Bike naiset – sähköavusteiset pyörät.
 • E-Bike M45 – sähköavusteiset pyörät, kilpailuvuonna 45-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • E-Bike M16 – sähköavusteiset pyörät, kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.

Kilpailijan tulee kilpailla koko kalenterivuosi siinä ikäsarjassa, jossa kilpailee kalenterivuoden ensimmäisessä SM-osakilpailussaan.

Jos kilpailuluokassa on vähemmän kuin 5 kilpailijaa, voidaan se yhdistää toisen luokan kanssa kilpailunjohtajan päätöksellä.

Muut kilpailuluokat

Joukkue – joukkue (2-4) koostuu vähintään kahdesta, korkeintaan neljästä kuljettajasta, joista vähintään yhden tulee ajaa muussa sarjassa kuin Miehet. Joukkueen voivat muodostaa kuljettajat sarjoista: Miehet, Naiset, M13, M16, U21, M40 ja M50. Joukkue voi olla ns. seurajoukkue tai kaupallisen tahon tukema joukkue. Joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa kesken kauden.

Järjestäjä voi halutessaan järjestää kaikille avoimen harrastajaluokan, jossa ei jaeta pisteitä. Luokka tarjoaa rennomman vaihtoehdon lajin harrastamiseen SM-luokkia lyhemmällä reitillä ja vapaammalla aikataululla. Hankalimmat erikoiskokeet jätetään ajamatta ja keskitytään leppoisimpiin vetoihin. Reitin tavoitepituus harrasteluokassa on 50 – 75 % koko reitistä.

Reitti

Erikoiskokeiden yhteenlaskettu suoritusaika tulisi olla nopeimmille kuskeille vähintään 20 minuuttia. Kunkin erikoiskokeen pituudesta vähintään 95 % on oltava ajettavissa.

Reitti ja sen merkkaus laaditaan MTB-enduron lajisääntöjen kuvaamalla tavalla. Erikoiskokeiden lähtö- ja maalilinjat on oltava selkeästi merkitty harjoitusajan alkaessa, vaikka ajanottolaitteet eivät olisi paikallaan.

Turvallisuus ja ensiapu

Kilpailun aikana kilpailukeskuksessa on oltava toimintavalmiudessa ensiapuryhmä tai muu vastaavan tason ensiapu. Harjoitusten aikana kilpailukeskuksessa on oltava vähintään ensiaputaitoinen päivystäjä. Mikäli reitti kulkee kaukana kilpailukeskuksesta, suositellaan ensiapuryhmää myös maastoon reitin kannalta keskeiselle sijainnille kilpailun ajaksi.

Kilpailussa loukkaantunutta kilpailijaa auttamaan pysähtyneelle kuljettajalle lasketaan hänen sitä pyytäessään laskennallinen aika erikoiskokeelle siten, että tarkastellaan hänen keskimääräistä EK-sijoitustaan poislukien tarkasteltava EK sekä heikoin muu EK-sija ja laskemalla hänelle aika joka on tarkasteltavalla erikoiskokeella lähimpänä tätä keskimääräistä erikoiskoesijaa.

Ensiavun puhelinnumero on tiedotettava kaikille kilpailijoille ennen ensimmäisten harjoitusten alkua ja kaikille kilpailun toimitsijoille ennen heidän toimitsijatehtävänsä alkua.

Kilpailun säännöt

Kilpailukutsu

Kilpailukutsu julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua sarjan virallisissa tiedotuskanavissa. Kilpailukutsusta on selvittävä sääntöjen vaatimat asiat.

Ajajakokous

Tapahtumajärjestäjä pitää kilpailukutsussa ilmoitettuna aikana, viimeistään 1 tunti ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöaikaa infotilaisuuden, jossa kilpailijoille tiedotetaan tärkeimmät kilpailuun ja erityisesti sen turvallisuuteen liittyvät asiat, ilmoitetaan mahdollisista muutoksista aiemmin tiedotettuihin asioihin ja vastataan kilpailijoilta tulleisiin kysymyksiin. Kokous voidaan toteuttaa fyysisesti tai virtuaalisesti.

Varusteet

Kilpailijan on käytettävä järjestäjältä saamaansa numerolappua pyörän ohjaustangossa koko harjoitusten ja kilpailun ajan siten että numero on luettavissa edestäpäin.

Ajolasien irrotettavien kalvojen (ns. tear-offit) käyttö kilpailussa ja harjoituksissa on kielletty.

Järjestäjän tulee varata E-bike luokan kilpailijoille riittävä aika akun lataamiseen kilpailun aikana, mikäli kilpailusuoritus vaatii enemmän kuin yhden normaalin akullisen virtaa. Järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa kilpailukohtaiset käytännöt akun lataamisen ja vaihtamisen suhteen.

Varusteiden merkintä

Kilpailija saa käyttää kilpailussa vain yhtä runkoa, etuhaarukkaa ja kiekkosettiä. Kilpailijan on merkittävä vanteet, sekä muut järjestäjän ilmoittamat osat järjestäjän toimittamilla tarroilla ennen omaa lähtöaikaansa. Tarrat kiinnitetään siten, että ne ovat luettavissa pyörän kulkusuunnassa oikealta puolelta. Kilpailija on vastuussa tarrojen kiinnipysymisestä koko kilpailun ajan. Harjoitusten aikana kilpailija saa käyttää muita / merkkaamattomia komponentteja.

Komponenttien merkinnät tarkastetaan lähdössä sekä pistokokein kilpailun aikana. Merkityn komponentin vaihto edellyttää kilpailunjohtajan lupaa. Vaihdosta seuraa 3 minuutin aikarangaistus. Merkityn komponentin vaihto ilman kilpailunjohtajan lupaa johtaa hylkäykseen.

Mikäli kilpailija pystyy selkeästi osoittamaan ettei komponenttia ole vaihdettu sääntöjen vastaisesti, puuttuvasta merkinnästä seuraa 60 s aikarangaistus. (Esim. jos puuttuva merkintä havaitaan lähdön tarkastuspisteellä).

Harjoittelu

Viralliset harjoitteluajat ilmoitetaan kilpailukutsussa. Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, yksipäiväisissä kilpailuissa reitin harjoittelu tapahtuu kilpailua edeltävänä päivänä ja päättyy viimeistään ensimmäisen kilpailijan lähtöajalla.

Kilpailua varten maastoon tai reittikartan julkaisun jälkeen reittikarttaan merkittyjen erikoiskokeiden harjoittelu pyörällä on kielletty kilpailuviikon maanantaista alkaen aina kilpailukutsussa ilmoitetun harjoitusajan alkuun saakka. Kilpailijoiden on annettava järjestäjälle työrauha reitin merkkaamiseen. Merkintätyön aikana kilpailijoiden asiaton liikkuminen reitillä on kielletty.

Harjoitteluaikana erikoiskokeen alueella liikkuminen pyörän kanssa on sallittu vain erikoiskokeen ajosuuntaan. Ajosuunnan vastainen ajo tai työntäminen on kielletty. Erikoiskokeen tai sen ajolinjan tukkiminen on kielletty. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa aikarangaistukseen.

Edellisessä kohdassa erikoiskokeen alueella tarkoitetaan:

 • Ratanauhojen välistä aluetta siellä missä nauha on molemmin puolin rataa.
 • Ratanauhan ja reitin kaikkien ajolinjojen toisella puolella olevan ensimmäisen kiinteän esteen (esim. merkittävä puu) välistä aluetta siellä missä nauha on vain toisella puolella rataa.
 • Porttimerkintää käytettäessä porttien väliä sekä kaikkia ajolinjoja porttien välillä.
 • Suuntamerkintää käytettäessä kaikkia reitin ajolinjoja.

Lähtöjärjestys

SM-sarjan tapahtumajärjestäjä ylläpitää kilpailijoista (Miehet, Naiset, U21, M16, M13, M40, M50, Hardtail, E-Bike miehet ja E-Bike naiset) tasoluokittelua, eli SpeedRankingia. Speed Rankingiin huomioidaan kunkin kilpailijan kilpailua edeltävän kalenterivuoden tai vähintään neljän edellisen järjestetyn SM-sarjan osakilpailun, paras tulos. Paras tulos on pienin prosentuaalinen ero yleiskilpailun voittajaan.

Kilpailunumerot määräytyvät lähtöryhmittäin seuraavin perustein:

 • Ryhmä 1: Miesten sarjan SM-pisteiden (1. kilpailussa edelliskauden loppupisteiden) top-10 pistejärjestyksessä.
 • Ryhmä 2: Miehet, U21, M40, M50 ja Hardtail luokkien kilpailijat Speed Rankingin mukaan järjestyksessä.
 • Ryhmä 3: E-bike, Naiset, E-bike naiset, E-Bike M45 ja E-Bike M16, M16 ja M13 luokkien kilpailijat Speed Rankingin mukaan järjestyksessä.

Ryhmien sisäinen lähtöjärjestys numerojärjestyksessä joko suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan järjestäjän päätöksen mukaan. Tapahtumajärjestäjä laatii lähtölistan siten, että ryhmän kolme luokat sijoitetaan luokkakokonaisuuksina ryhmän 2 sekaan tapahtuman sujuvuuden kannalta mahdollisimman järkevällä tavalla.

Erikoiskokeen lähdössä on oltava lähettäjä, joka vastaa kilpailijoiden lähettämisestä erikoiskokeelle aikataulun mukaisesti. Kilpailijaa ei saa lähettää erikoiskokeelle ennen hänen aikataulunsa mukaista lähtöaikaa.

Tapahtumanjärjestäjä voi valita, ajetaanko erikoiskokeet joustavalla lähtöaikataululla: Kun kilpailija lähtee startista, heidän täytyy kiertää erikoiskokeet järjestyksessä, mutta heidän ei tarvitse pysyä alkuperäisessä lähtöjärjestyksessä, eikä heillä ole ennakkoon määriteltyjä yksilöllisiä lähtöaikoja erikoiskokeille. Kuljettajilla on määritelty aikaikkuna jokaisen erikoiskokeen suorittamiseksi ja yhteisaika kilpailun suorittamiseksi.

Kilpailijaa, jonka varustus ei ole sääntöjen mukainen, ei saa lähettää erikoiskokeelle. Järjestäjän on huolehdittava lähettäjien riittävästä perehdytyksestä.

Lähtöväli

 • Kilpailijoiden lähtöväli on vähintään 15 sekuntia. 
 • Järjestäjän tulee suunnitella luokkien väleihin, sekä enintään 30 kilpailijan välein 1-5 minuutin tauko jossa aikataulusta jälkeen jääneet saavat startata.

Ulkopuolinen apu

Ilmoitettujen huoltoalueiden ulkopuolella kilpailijoiden tulee tulla toimeen lajisääntöjen mukaisesti mukanaan kuljettamilla tai yleisesti saatavilla olevilla varusteilla ja palveluilla. Varusteiden tai eväiden jättö tai otto muualle / muualta kuin huoltoalueelta, järjestäjän tarjoamasta tai kaikille saatavissa olevista palveluista on kielletty.

Aikataulu ja myöhästymiset

Reitillä edetään järjestäjän ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kilpailun järjestäjän on tiedotettava ensimmäisen kilpailijan lähtöaika kilpailukutsussa ja kunkin kilpailijan lähtöajat viimeistään 12 tuntia ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöaikaa.

Aikataulussa pysymistä voidaan valvoa AT-asemalla missä tahansa sellaisessa reitin pisteessä, jonka saavuttamiseen kilpailijalle on annettu selkeä aika tai aikaikkuna. AT-asemien sijainti ja tavoiteaika / tavoiteaikaikkuna on ilmoitettava kilpailijalle etukäteen ja niiden on sijaittava sellaisissa reitin pisteissä, joita kilpailija ei voi ohittaa huomaamattaan (esim. EK:n lähtö). Ilman hyväksyttävää syytä aikataulusta myöhästymisestä seuraa kilpailijalle aikarangaistus, joka lisätään kilpailijan loppuaikaan. Hyväksytyksi syyksi luetaan loukkaantuneen kilpailijan auttaminen, kilpailun yleinen viivästyminen siten että yli 50 % luokan kilpailijoista myöhästyy samalta AT-asemalta tai muu kilpailijasta itsestään riippumattomaton syy, jonka sääntöjä valvova taho hyväksyy.

Tulokset

Tulokset lasketaan MTB-Enduron lajisääntöjen mukaisesti.

Erikoiskokeiden ajat otetaan vähintään 1/100 s tarkkuudella. Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella. Mikäli tämäkään ei tuota ratkaisua, ratkaistaan järjestys toiseksi viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella jne. Mikäli kaikkien erikoiskokeiden ajat ovat tasan, sijoitus jaetaan.

Viralliset lopputulokset julkaistaan luokittain. Järjestäjä voi julkaista myös yhteistuloksia haluamassaan muodossa. Erikoiskokeiden tulokset julkaistaan sarjan tiedotuskanavissa.

Palkintojenjako järjestetään viipymättä sen jälkeen, kun viralliset tulokset saadaan laskettua. Tulokset ovat viralliset kun kilpailun sääntöjä valvova taho on ne vahvistanut.

Tiedotus

EBA ry:n valtuuttama sarjajärjestäjä on vastuussa sarjan tiedotuksesta. Sarjan virallisia tiedotuskanavia ovat mtb-enduro.fi -Internetsivu ja Enduro Series Finland Facebook-sivu.

SM-pistetaulukko

SM-pisteitä jaetaan seuraavissa kilpailuluokissa: Miehet, Naiset, U21, M16, M13, M40, M50, Hardtail, E-Bike miehet, E-Bike naiset, E-Bike M45 ja E-Bike M16. Pistetaulukkoa ylläpitää sarjajärjestäjä.

SM-sarjan loppupisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen pisteet. Eniten kaudella pisteitä omassa luokassaan kerännyt kilpailija kruunataan kauden päätteeksi MTB-Enduron Suomen Mestariksi.

Joukkuekilpailussa osakilpailuissa lasketaan kilpailun joukkuepisteisiin kolmen parhaan joukkueen jäsenen omassa sarjassaan saamat pisteet. Joukkuekilpailun loppupisteisiin lasketaan joukkueen kaikkien osakilpailuiden pisteet yhteen.

Pistelasku

Pisteitä jaetaan kaikissa SM-sarjan osakilpailuissa luokittain EWS-sääntöjen pistetaulukon (liite 1) mukaisesti.

Mikäli kaksi tai useampia kuljettajia on tasapisteissä kauden päätteeksi, ratkaistaan lopulliset sijoitukset viimeisessä osakilpailussa paremmin sijoittuneen kilpailijan eduksi.

Pistelaskussa noudatetaan EWS-pisteluokittelua seuraavasti:

 • Miehet – Men (EWS)
 • Naiset – Women (EWS)
 • M40, M50 – Men U21/Master (EWS)
 • U21 – Men U21/Master (EWS)
 • M16 – Men U21/Master (EWS)
 • M13 – Men U21/Master (EWS)
 • Hardtail – Men U21/Master (EWS)
 • E-Bike miehet – Men U21/Master (EWS)
 • E-Bike M45 – Men U21/Master (EWS)
 • E-Bike M16 – Men U21/Master (EWS)
 • E-Bike naiset – Men U21/Master (EWS)

Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

SM-osakilpailussa sääntöjen noudattamista valvovat kaikki kilpailun toimitsijat. Sääntörikkeiden käsittelyn, rangaistusten langettamisen ja tulosten vahvistamisen suhteen päätäntävaltaa käyttää kilpailunjohtaja tai tuomari / tuomaristo, mikäli sellainen on tapahtumalle nimitetty.

Tuomari

EBA:n hallitus voi nimetä kilpailulle jäsenistöstään tuomarin, joka käyttää tapahtuman sääntöjen valvonnan suhteen ylintä päätäntävaltaa. Kilpailun tuomari ei saa olla tapahtuman osallistuja, eikä tuomarilla saa olla tapahtumassa muita tehtäviä. Tuomarin on oltava fyysisesti kilpailupaikalla ja tavoitettavissa harjoitusajan alkamisesta vähintään 6 tunnin ajan, sekä kilpailun aikana ensimmäisen kilpailijan lähdöstä palkintojenjaon loppuun kestävän ajan.

Tuomarin nimi ja puhelinnumero on tiedotettava kilpailijoille, sekä toimitsijoille ennen ensimmäisten harjoitusten alkua. Kilpailunjärjestäjä maksaa tuomarille palkkion. Palkkion suuruuden päättää vuosittain EBA:n hallitus. Tuomari raportoi toiminnastaan EBA:n hallitukselle raportointilomakkeella 7 vrk kuluessa kilpailusta. Lomakkeen laatii EBA:n hallitus vuosittain. Halutessaan valittaa tuomarin toiminnasta, kilpailijan tulee osoittaa valitus EBA:n hallitukselle 48 tunnin kuluessa palkintojenjaosta.

Tuomaristo

Kilpailulle voidaan nimetä kolmejäseninen tuomaristo, jonka kaksi jäsentä ovat kilpailijoiden edustajia ja yksi jäsen tapahtumanjärjestäjän edustaja. EBA:n hallitus nimeää jäsenistöstään tuomaristolle puheenjohtajan (1. jäsen). Tapahtumanjärjestäjä nimeää tuomaristoon edustajansa (2. jäsen). Tuomariston puheenjohtaja kutsuu tuomaristoon jäsenen (3. jäsen), jonka on oltava EBA ry:n jäsen.

Tuomariston jäsenet voivat toimia tapahtumassa muissa tehtävissä tai olla kilpailun osallistujia. Tuomariston kaikkien jäsenten on oltava fyysisesti kilpailualueella vähintään 6 tunnin ajan harjoitteluajan alkamisesta, sekä kilpailun aikana ensimmäisen kilpailijan lähdöstä palkintojenjaon loppuun kestävän ajan. Jos tuomariston jäsenelle tulee pakottava este, esimerkiksi loukkaantumistapauksessa, on tuomaristo päätösvaltainen kahden jäsenen ollessa paikalla.

Tuomaristo käyttää tapahtuman sääntöjen valvonnan suhteen ylintä päätäntävaltaa. Tuomaristo päättää toimivaltansa piiriin kuuluvista asioista yhdessä. Päätösten on oltava yksimielisiä. Mikäli tuomaristo ei pääse asiassa yksimielisyyteen, tulee tuomariston puheenjohtajan siirtää asia EBA:n hallituksen käsittelyyn 24 tunnin kuluessa palkintojenjaosta. EBA:n hallituksen on käsiteltävä asia 7 vrk. kuluessa asian siirtymisestä EBA:n käsittelyyn ja tiedotettava päätös viipymättä asianomaisille. Mikäli EBA:lle siirtyvä asia vaikuttaa kilpailun tuloksiin, tulokset julkaistaan ehdollisina palkintojen jakamiseksi tuomariston enemmistön esittämässä muodossa.

Kilpailunjärjestäjä maksaa tuomariston puheenjohtajalle ja 3. jäsenelle palkkion. Palkkioiden suuruuden päättää vuosittain EBA:n hallitus. Tuomariston puheenjohtaja vastaa tuomariston toiminnasta ja raportoi tuomariston toiminnasta EBA:n hallitukselle raportointilomakkeella 7 vrk kuluessa kilpailusta. Lomakkeen laatii EBA:n hallitus vuosittain. Halutessaan valittaa tuomariston toiminnasta, kilpailijan tulee osoittaa valitus EBA:n hallitukselle 48 tunnin kuluessa palkintojenjaosta.

Suositeltavat rangaistukset

MTB-enduron lajisääntöjen tai yleisen urheiluhengen vastaisesta toimista suositellut rangaistukset ovat listattu lajisäännöissä.

SM-sarjasääntöjen rikkomisesta suositellut rangaistukset:

RikeRangaistus
Aikatarkastusasemasta (AT) myöhästyminenMyöhästyminen 1-5 min = 1 minuutin aikasakkoMyöhästyminen yli 5 min = 5 minuutin aikasakkoMyöhästyminen yli 30 min = hylkäys
Reitin harjoittelukiellon rikkominenHylkäys
Harjoitteluaikana reitin tukkiminen tai väärä ajosuunta60 sekuntia
Merkityn komponentin vaihto kilpailunjohtajan luvalla3 minuuttia
Merkityn komponentin vaihto ilman kilpailunjohtajan lupaaHylkäys
Merkkaustarran puuttuminen, todistetusti ei vaihdettu60s / komponentti
Ruoka / varustekätkö5 minuuttia

Taulukko 1: Suositeltavat rangaistukset SM-sarjassa