SM-kilpailun säännöt

Tässä dokumentissa kuvataan MTB-Enduron SM-kilpailun säännöt, jotka sisältävät:

 • SM-kilpailujen kuvaus
 • Ilmoittautuminen ja osallistuminen
 • SM-kilpailuluokat
 • Reitti
 • Turvallisuus ja ensiapu
 • Kilpailun säännöt: kilpailukutsu, ajajakokous, varusteet, varusteiden merkintä, harjoittelu, lähtöjärjestys, aikataulu, tulokset
 • Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

SM-kilpailujen kuvaus

Kilpailu koostuu erikoiskokeista (EK), joihin kilpailijat lähtevät yksitellen, ja joiden yhteenlasketuista suoritusajoista muodostuu kilpailijan lopputulos, sekä siirtymätaipaleista, joista ei oteta aikaa. Erikoiskokeet ovat pääasiassa alaspäin viettäviä polkuja ja maastoreittejä. Siirtymät erikoiskokeiden välillä kuljetaan polkemalla ja/tai hisseillä.

SM-kilpailuja hallinnoi Suomen Pyöräily ry, joka myöntää vuosittain SM-kilpailujen järjestämisoikeudet. Enduron suomenmestaruuskilpailujen voittajat nimetään sarjojensa suomenmestareiksi.

Nämä SM-kilpailusäännöt mukailevat UCI Mountain Bike World Series (EDR) -sääntöjä siltä osin kuin mahdollista.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

SM-kilpailuihin osallistumiseksi vaaditaan kuuluminen johonkin pyöräilyseuraan ja Suomen Pyöräilyn lisenssi.

Osallistuja on itse vastuussa ilmoittautumisesta ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kilpailuun ilmoittautuneen on oltava oikea henkilö. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta väärät tiedot ilmoittautumisessa antaneet henkilöt. Kilpaileminen muulla kuin omalla nimellä on kielletty. Toisen henkilön nimissä kilpailevat henkilöt suljetaan kilpailusta.

Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa kilpailukutsussa ilmoitettuna toimiston aukioloaikana ennen reitille lähtöään saadakseen kilpailunumeron ja muut tarpeet. Tapahtumajärjestäjällä on oikeus vaatia osallistujaa hoitamaan ilmoittautuminen henkilökohtaisesti.

SM-kilpailuluokat

 • Elite miehet ja naiset (UCI-sarja)
 • U21 tytöt ja U21 pojat (UCI-sarja), kilpailuvuonna 20-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • M/N-13 (kilpailuvuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat)
 • M/N-16 (kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat)
 • M/N-35
 • M/N-40
 • M/N-45
 • M/N-50

Reitti, erikoiskokeet ja siirtymät

MTB-endurokilpailun reitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymistä. Reitti hyödyntää alueen parhaita käytettävissä olevia ajopolkuja ja -väyliä tarjoten kuljettajille sekä teknistä että fyysistä haastetta.

Endurokilpailun erikoiskokeet ovat pääosaltaan alamäkeen viettäviä reittejä, joiden ensisijainen tehtävä on tarjota ajonautintoa ja mitata kuljettajan ajotaitoa. Lähdön on oltava maalia korkeammalla.

Siirtymät voivat olla poljettavia tai mekaanisesti avustettuja (esim. hissi tai autokuljetus). Poljettavaksi ilmoitetulla siirtymällä mekaanisten avustusten käyttö lasketaan ulkopuoliseksi avuksi. Siirtymiltä ei oteta aikaa, mutta järjestäjä voi asettaa siirtymille aikataulun, jota kilpailijan tulee noudattaa.

Reitin merkkaaminen

Reitin on oltava merkinnöiltään ja rakenteiltaan kilpailua vastaavassa kunnossa ilmoitetun harjoitteluajan alkaessa. Harjoitteluajan jälkeen reittiin voi tehdä muutoksia vain pakottavista syistä. Tehdyistä muutoksista tulee tiedottaa kaikille kilpailijoille. Järjestäjän tulee kerätä kaikki merkintään käytetyt tarpeet pois luonnosta mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

Ratanauha

Missä reitti on merkitty nauhalla molemmin puolein, tulee kuljettajan ajaa nauhojen välistä. Ratanauhaa voidaan käyttää myös vain toisella puolella ohjaamaan oikeaa kulkusuuntaa. Tällöin merkinnän on säilyttävä yksiselitteisenä toisen nauhan puuttumisesta huolimatta. Tien ylitykset, vaaralliset, tai erityisen haastavat kohdat tulee merkata ratanauhalla molemmin puolin. Mikäli kuljettaja ajaa väärältä puolelta ratanauhaa, katsotaan se oikaisuksi. Ratanauhalla merkatulta osuudelta ulos ajettuaan siten että kumpi tahansa rengas kulkee nauhan väärällä puolella kilpailijan on palattava reitille samasta kohdasta josta hän reitiltä poistui. Mikäli kilpailija liittyy radalle myöhäisemmästä kohdin, katsotaan se oikaisuksi.

Portit

Avomaastossa reittiä voidaan merkitä myös portein merkkaamalla kohteet, joiden välistä kuljettajan tulee ajaa. Portin ohittaminen sen ulkopuolelta katsotaan oikaisuksi.

Suuntamerkit

Avomaastossa tai polulla voidaan käyttää myös nuoliopastetta, tai yksittäistä nauhan pätkää osoittamaan reitin suunnan. Tällaisessa tapauksessa ei ole väliä miltä puolelta merkkiä ajaa.

Turvallisuus ja ensiapu

Kilpailun aikana kilpailukeskuksessa on oltava toimintavalmiudessa ensiapuryhmä tai muu vastaavan tason ensiapu. Harjoitusten aikana kilpailukeskuksessa on oltava vähintään ensiaputaitoinen päivystäjä. Mikäli reitti kulkee kaukana kilpailukeskuksesta, suositellaan ensiapuryhmää myös maastoon reitin kannalta keskeiselle sijainnille kilpailun ajaksi.

Kilpailussa loukkaantunutta kilpailijaa auttamaan pysähtyneelle kuljettajalle lasketaan hänen sitä pyytäessään laskennallinen aika erikoiskokeelle siten, että tarkastellaan hänen keskimääräistä EK-sijoitustaan poislukien tarkasteltava EK sekä heikoin muu EK-sija ja laskemalla hänelle aika joka on tarkasteltavalla erikoiskokeella lähimpänä tätä keskimääräistä erikoiskoesijaa.

Ensiavun puhelinnumero on tiedotettava kaikille kilpailijoille ennen ensimmäisten harjoitusten alkua ja kaikille kilpailun toimitsijoille ennen heidän toimitsijatehtävänsä alkua.

Kilpailun säännöt

Kilpailukutsu

Kilpailukutsu julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua sarjan virallisissa tiedotuskanavissa. Kilpailukutsusta on selvittävä sääntöjen vaatimat asiat.

Ajajakokous

Tapahtumajärjestäjä pitää kilpailukutsussa ilmoitettuna aikana, viimeistään 1 tunti ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöaikaa infotilaisuuden, jossa kilpailijoille tiedotetaan tärkeimmät kilpailuun ja erityisesti sen turvallisuuteen liittyvät asiat, ilmoitetaan mahdollisista muutoksista aiemmin tiedotettuihin asioihin ja vastataan kilpailijoilta tulleisiin kysymyksiin. Kokous voidaan toteuttaa fyysisesti tai virtuaalisesti.

Varusteet

Kilpailijan on käytettävä järjestäjältä saamaansa numerolappua pyörän ohjaustangossa koko harjoitusten ja kilpailun ajan siten että numero on luettavissa edestäpäin.

Kuljettajan täytyy käyttää asianmukaista eurooppalaisen standardin EN 1078 mukaista ja CE-hyväksyttyä pyöräilykypärää sekä erikoiskokeilla että siirtymillä pyörällä ajaessaan. Kypärää ei tarvitse käyttää pyörää taluttaessa tai hississä, ellei hissisäännöissä edellytetä kypärän käyttöä. Kypärän tulee olla päässä asianmukaisesti säädettynä ja leukahihna kiinnitettynä. Irroitettavalla leukasuojalla varustetut kypärät lasketaan full face kypäriksi, kun leukasuoja on asianmukaisesti asennettu. Erikoiskokeilla irroitettava leukasuoja on oltava kiinni kypärässä. 

Kypärän lisäksi suositellaan mm. ajolaseja, polvi- ja kyynärsuojia, ajohanskoja sekä omatoimista huoltovälineistöä, kuten reppua, jossa on nesteen ja ravinnon lisäksi korjaustarvikkeet ja monitoimityökalu. Ajolasien irrotettavien kalvojen (ns. tear-offit) käyttö kilpailussa ja harjoituksissa on kielletty.

Varusteiden merkintä

Kilpailija saa käyttää kilpailussa vain yhtä runkoa, etuhaarukkaa ja kiekkosettiä. Kilpailijan on merkittävä vanteet, sekä muut järjestäjän ilmoittamat osat järjestäjän toimittamilla tarroilla ennen omaa lähtöaikaansa. Tarrat kiinnitetään siten, että ne ovat luettavissa pyörän kulkusuunnassa oikealta puolelta. Kilpailija on vastuussa tarrojen kiinnipysymisestä koko kilpailun ajan. Harjoitusten aikana kilpailija saa käyttää muita / merkkaamattomia komponentteja.

Komponenttien merkinnät tarkastetaan lähdössä sekä pistokokein kilpailun aikana. Merkityn komponentin vaihto edellyttää kilpailunjohtajan lupaa. Vaihdosta seuraa 3 minuutin aikarangaistus. Merkityn komponentin vaihto ilman kilpailunjohtajan lupaa johtaa hylkäykseen.

Mikäli kilpailija pystyy selkeästi osoittamaan ettei komponenttia ole vaihdettu sääntöjen vastaisesti, puuttuvasta merkinnästä seuraa 60 s aikarangaistus. (Esim. jos puuttuva merkintä havaitaan lähdön tarkastuspisteellä).

Harjoittelu

Järjestäjän on varattava kilpailijoille riittävästi aikaa harjoiteltavan reitin ennakkotutustumiseen ja harjoitteluun. Reitin harjoittelu ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Erikoiskokeiden harjoittelukertojen määrä on vapaa, ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta. Ilmoitettuna harjoitteluaikana erikoiskokeilla ajosuunnan vastainen kulku pyörän kanssa on kielletty.

Viralliset harjoitteluajat ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailua varten maastoon tai reittikartan julkaisun jälkeen reittikarttaan merkittyjen erikoiskokeiden harjoittelu pyörällä on kielletty kilpailuviikon maanantaista alkaen aina kilpailukutsussa ilmoitetun harjoitusajan alkuun saakka. Kilpailijoiden on annettava järjestäjälle työrauha reitin merkkaamiseen. Merkintätyön aikana kilpailijoiden asiaton liikkuminen reitillä on kielletty.

Harjoitteluaikana erikoiskokeen alueella liikkuminen pyörän kanssa on sallittu vain erikoiskokeen ajosuuntaan. Ajosuunnan vastainen ajo tai työntäminen on kielletty. Erikoiskokeen tai sen ajolinjan tukkiminen on kielletty. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa aikarangaistukseen.

Edellisessä kohdassa erikoiskokeen alueella tarkoitetaan:

 • Ratanauhojen välistä aluetta siellä missä nauha on molemmin puolin rataa.
 • Ratanauhan ja reitin kaikkien ajolinjojen toisella puolella olevan ensimmäisen kiinteän esteen (esim. merkittävä puu) välistä aluetta siellä missä nauha on vain toisella puolella rataa.
 • Porttimerkintää käytettäessä porttien väliä sekä kaikkia ajolinjoja porttien välillä.
 • Suuntamerkintää käytettäessä kaikkia reitin ajolinjoja.

Lähtöjärjestys

SM-kilpailuiden tapahtumajärjestäjä ylläpitää kilpailijoista tasoluokittelua, eli SpeedRankingia. Speed Rankingiin huomioidaan kunkin kilpailijan kilpailua edeltävän kalenterivuoden tai vähintään neljän edellisen järjestetyn ESF-sarjan osakilpailun, paras tulos. Paras tulos on pienin prosentuaalinen ero yleiskilpailun voittajaan.

Ryhmien sisäinen lähtöjärjestys numerojärjestyksessä joko suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan järjestäjän päätöksen mukaan. 

Erikoiskokeen lähtöön pyritään järjestämään lähettäjä, joka vastaa kilpailijoiden lähettämisestä erikoiskokeelle aikataulun mukaisesti. 

Kilpailijaa, jonka varustus ei ole sääntöjen mukainen, ei saa lähettää erikoiskokeelle. Järjestäjän on huolehdittava lähettäjien riittävästä perehdytyksestä.

Lähtöväli

 • Kilpailijoiden lähtöväli on vähintään 15 sekuntia. 

Ulkopuolinen apu

Ilmoitettujen huoltoalueiden ulkopuolella kilpailijoiden tulee tulla toimeen lajisääntöjen mukaisesti mukanaan kuljettamilla tai yleisesti saatavilla olevilla varusteilla ja palveluilla. Varusteiden tai eväiden jättö tai otto muualle / muualta kuin huoltoalueelta, järjestäjän tarjoamasta tai kaikille saatavissa olevista palveluista on kielletty.

Aikataulu ja myöhästymiset

Reitillä edetään järjestäjän ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kilpailun järjestäjän on tiedotettava ensimmäisen kilpailijan lähtöaika kilpailukutsussa ja kunkin kilpailijan lähtöajat viimeistään kilpailupäivän aamuna.

Aikataulussa pysymistä voidaan valvoa aikatarkastus-asemalla (AT) missä tahansa sellaisessa reitin pisteessä, jonka saavuttamiseen kilpailijalle on annettu selkeä aika tai aikaikkuna. AT-asemien sijainti ja tavoiteaika / tavoiteaikaikkuna on ilmoitettava kilpailijalle etukäteen ja niiden on sijaittava sellaisissa reitin pisteissä, joita kilpailija ei voi ohittaa huomaamattaan (esim. erikoiskokeen lähtö). Ilman hyväksyttävää syytä aikataulusta myöhästymisestä seuraa kilpailijalle aikarangaistus, joka lisätään kilpailijan loppuaikaan. Hyväksytyksi syyksi luetaan loukkaantuneen kilpailijan auttaminen, kilpailun yleinen viivästyminen siten että yli 50 % luokan kilpailijoista myöhästyy samalta AT-asemalta tai muu kilpailijasta itsestään riippumaton syy, jonka sääntöjä valvova taho hyväksyy.

Tulokset

Kilpailun tulokset muodostuvat kunkin kilpailijan erikoiskokeiden yhteenlasketuista ajoista. Mahdolliset aikahyvitykset tai -rangaistukset, jotka kilpailunjohtaja on kilpailijalle määrännyt, lasketaan mukaan lopputuloksiin. Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

Kuljettaja, joka ei onnistu pääsemään jotain erikoiskoetta maaliin katsotaan keskeyttäneeksi ja hänellä ei ole oikeutta jatkaa kilpailun reitillä, ellei kilpailunjohtaja anna tähän lupaa. Kilpailunjohtaja voi poistaa yhden tai useamman erikoiskokeen lopputuloksista joiltain sarjoilta tai kaikilta kilpailijoilta odottamattoman ongelman seurauksena, mikäli tämä on tulosten urheilullisuuden kannalta tarpeen.

Viralliset lopputulokset julkaistaan luokittain.

Palkintojenjako järjestetään viipymättä sen jälkeen, kun viralliset tulokset saadaan laskettua. Tulokset ovat viralliset, kun kilpailun sääntöjä valvova taho on ne vahvistanut.

Antidopingsäännöt

Kilpailutoimintaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, joka on yhdenmukainen Maailman antidopingsäännöstön (WADA) kanssa sekä kansainvälisen lajiliiton UCI:n, IPC:n ja Kansainvälisen olympiakomitean antidopingsääntöjen kanssa.

Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

SM-kilpailuiden sääntöjen noudattamista valvoo kaikki kilpailun toimitsijat sekä kilpailuun nimetty tuomari/ tuomaristo. Sääntörikkeiden käsittelyn, rangaistusten langettamisen ja tulosten vahvistamisen suhteen päätäntävaltaa käyttää nimetty tuomaristo.

Tuomaristo

Kilpailun järjestäjä voi nimetä kilpailulle tuomarin tai tuomariston, joka käyttää tapahtuman sääntöjen valvonnan suhteen ylintä päätäntävaltaa. Tuomarin on oltava fyysisesti kilpailupaikalla.

Suositeltavat rangaistukset

Ellei kilpailukutsussa toisin ole mainittu, sääntöjä valvoo ja rikkeistä rangaistukset päättää kilpailunjohtaja.

Sarjasääntöjen rikkomisesta suositellut rangaistukset:

RikeRangaistus
Aikatarkastusasemasta (AT) myöhästyminenMyöhästyminen 1-5 min = 1 minuutin aikasakkoMyöhästyminen yli 5 min = 5 minuutin aikasakkoMyöhästyminen yli 30 min = hylkäys
Reitin harjoittelukiellon rikkominenHylkäys
Harjoitteluaikana reitin tukkiminen tai väärä ajosuunta60 sekuntia
Merkityn komponentin vaihto kilpailunjohtajan luvalla3 minuuttia
Merkityn komponentin vaihto ilman kilpailunjohtajan lupaaHylkäys
Merkkaustarran puuttuminen, todistetusti ei vaihdettu60s / komponentti
Ruoka / varustekätkö5 minuuttia

Taulukko 1: Suositeltavat rangaistukset

HUOM! Sääntöjen valvojalla on oikeus langettaa myös muita tässä mainitsemattomia rangaistuksia kuljettajille, jotka todetusti käyttäytyvät epäurheilijamaisesti kanssakilpailijoita kohtaan tai epäkunnioittavasti järjestäjiä, reittiä tai ympäristöä kohtaan.