LAJISÄÄNNÖT 2018

Säännöissä kaudelle 2018 päivitetyt kohdat on merkitty punaisella värillä.

1. Lajikuvaus

MTB, eli maastopyörä enduro on vauhdikas ja haastava laji, joka kiehtoo monia erityisesti sen teknisyyden ja ajosilmää korostavien reittien ansiosta. Menestyäkseen endurossa, ajajalta vaaditaan hyvän peruskunnon lisäksi myös pyöränkäsittelytaitoa.

Enduro-kilpailu koostuu useista erikoiskokeista (EK) joilla on ajanotto, sekä erikoiskokeiden välisistä siirtymätaipaleista joilla ei ole ajanottoa. Erikoiskokeet ovat pääasiassa alaspäin viettäviä polkuja ja maastoreittejä. Siirtymät erikoiskokeiden välillä kuljetaan polkemalla ja/tai hisseillä. Startti tapahtuu väliaikalähdöin. Erikoiskokeiden yhteenlaskettu ajoaika on kärkikuskien osalta n. 20 – 30min, kilpailun kokonaiskeston siirtymineen vaihdellessa kolmen tunnin kummakin puolen. Ajoaika mitataan sähköisesti SportIdent-järjestelmällä ja kilpailun tulokset ovat tarkasteltavissa jälkeenpäin myös netissä. Sarjoja ovat: Miehet, Naiset, Juniorit (alle 15-vuotiaat), Nuoret (alle 18-vuotiaat), M40 (40 vuotta täyttäneet), M50 (50 vuotta täyttäneet), Hardtail, E-Bike ja Harraste. Harraste ja Juniori-sarjat ajavat järjestelyjen sallimissa puitteissa hieman lyhyemmän ja kevyemmän kilpailun.

MTB-Enduron kotimaista toimintaa on ohjannut  ja valvonut lajin syntymästä alkaen Extreme Bike Association – EBA ry. Myös nämä lajisäännöt ovat EBA ry:n hallinnoimat ja ylläpitämät. Kaudesta 2017 alkaen säännöissä siirryttiin noudattamaan soveltuvin osin kansainvälistä standardia, Enduro World Series (EWS) -sarjan säännöstöä.

Suosittelemme sääntöjä käytettäväksi soveltuvin osin muissakin kotimaisissa endurokilpailuissa.

Tervetuloa mukaan! // EBA ry

2. Osallistuminen

Kaikki maastopyöräilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita kilpailemaan MTB Enduron SM-Sarjan osakilpailuihin, omasta taitotasosta riippumatta. Kilpailemiseen ei tarvita lisenssiä, mutta jokainen kilpailija on velvoitettu hoitamaan oman vakuutusturvansa kuntoon.

Osakilpailujen ennakkoilmoittautuminen avautuu keväällä ennen kauden avausta ja sulkeutuu kutakin kisaviikonloppua edeltävänä tiistaina. Järjestäjä voi mahdollisesti joutua rajoittamaan osallistujien määrää joissakin osakilpailuissa, joten kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla on vielä mahdollista korotetuin maksuin, siis mikäli tilaa vielä on.

3. Kilpailuluokat

 • Juniorit – kilpailuvuonna 15-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat
 • Nuoret – kilpailuvuonna 18-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.
 • Naiset
 • Miehet
 • M-40 – kilpailuvuonna 40-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • M-50 – kilpailuvuonna 50-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.
 • Hardtail – kuljettajille, jotka ajavat jäykkäperäisellä maastopyörällä.
 • Harraste / Funduro tms. – kaikille avoin ikään ja sukupuoleen katsomatta, luokassa ei jaeta pisteitä. Luokka tarjoaa rennomman vaihtoehdon lajin harrastamiseen SM-luokkia lyhemmällä reitillä ja vapaammalla aikataululla. Mahdollisuuksien mukaan hankalimmat erikoiskokeet jätetään ajamatta ja keskitytään leppoisimpiin vetoihin.
 • E-Bike – sähköavusteisille pyörille. Lakisääteiset pyörät: maksimi nimellisteho 250W, yli 25km/h nopeudessa ei avustus enää saa olla päällä ja avustuksen ohjaus tulee olla polkimista käsin (käsikaasut kielletty). Tarkemmat määräykset / ehdot / mahdollinen kaluston katsastus ovat kilpailunjärjestäjän vastuulla.
 • Joukkue – joukkue (2-4) koostuu vähintään kahdesta, korkeintaan neljästä kuljettajasta, joista vähintään yhden tulee ajaa muussa sarjassa kuin Miehet. Joukkueen voivat muodostaa kuljettajat sarjoista: Miehet, Naiset, Juniorit, Nuoret, M40 & M50. Joukkue voi olla ns. seurajoukkue, tai kaupallisen tahon tukema joukkue. Joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa kesken kauden.

Kilpailuluokan vaihto kauden aikana on sallittu ainoastaan siirryttäessä Harrasteluokasta muihin kilpailuluokkiin.

4. Kilpailureitti ja turvallisuus

Kilpailureitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymätaipaleista. Erikoiskokeiden määrä ja pituus voi vaihdella kilpailuittain. Kilpailun kaikkien erikoiskokeiden yhteenlaskettu ajoaika nopeimmilla n.20 – 30 min.

Harraste ja Juniori-sarjojen reitti on yleensä lyhennetty versio aikuisten reitistä.

Siirtymät

Vältettävä pääteitä ja muita vilkasliikenteisiä -väyliä ja -paikkoja. Siirtymät merkitään nuoliopasteita ja muovinauhaa käyttäen. Siirtymät voivat olla poljettavia tai hissiavusteisia.

Erikoiskokeet

Erikoiskokeen pituudesta 95% tulee olla ajettavissa kuivissa ja 90% märissä olosuhteissa. Erikoiskokeen lähdön tulee olla korkeammalla kuin sen maali. Erikoiskokeella ei tule olla pitkiä nousuosuuksia. Puusillat, joiden kohdalla on tarvetta jarruttaa tai kääntää, tulee pinnoittaa pitoa lisäävällä materiaalilla, kuten kanaverkko tai kumimatto.

Gap-hyppyjä(hyppyjä, joissa on aukko lähdön ja alastulon välissä) ja mainittavan kokoisia droppeja(hyppyjä/pudotuksia korkeammalta matalammalle tasolle)  tulee välttää. Mikäli niitä kuitenkin on, tulee niille tarjota vaihtoehtoinen kiertolinja.

Merkkaus

Ratanauha

Tarvittavissa kohdissa reitti merkitään vetämällä sen kummallekin puolelle ratanauhaa. Missä ratanauhaa on reitin kummankin puolen, tulee kuljettajan ajaa niiden välistä. Mikäli kuljettaja ajaa väärältä puolelta ratanauhaa, katsotaan se oikaisuksi.

Portit

Avomaastossa reittiä voidaan merkitä myös portein. Porttien kohdalla kuljettajan tulee ajaa portin läpi. Portin ohittaminen katsotaan oikaisuksi.

Suuntamerkit

Avomaastossa tai polulla voidaan käyttää myös yksittäistä nauhan pätkää. Tällöin nauha toimii suuntaviittana ilmaisten oikean suunnan. Yksittäisen merkkinauhan-pätkän kohdalla ei ole väliä miltä puolelta nauhaa ajaa.

Nuolet

Joissain paikoin voidaan käyttää myös nuolikylttejä ilmaisemaan nauhoja selkeämmin mihin suuntaan reitti on menossa.

Turvallisuus

Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalta.

Loukkaantuneista kilpailijoista on jokainen reitillä liikkuva velvollinen huolehtimaan. Ensimmäinen paikalle saapuva kilpailija pysähtyy auttamaan ja mikäli apua tarvitaan, niin seuraava kilpailija on velvollinen viemään tiedon ek:n maalissa olevalle virkailijalle. Loukkaantumis-tapauksissa auttaneita kilpailijoita hyvitetään ajallisesti, joten aina autetaan kilpakumppaneita onnettomuuden sattuessa.

Loukkaantunutta auttamaan jääneen kuljettajan menettämä Ek-aika hyvitetään laskemalla hänen keskimääräinen ek-sijoituksensa (poislukien huonoin ek-sijoitus), ja laskemalla hänelle tällä perusteella ek-aika ko. erikoiskokeelle.

Kuljettaja joka ei onnistu pääsemään jotain erikoiskoetta maaliin asti, katsotaan keskeyttäneeksi ja hänellä ei ole oikeutta jatkaa enää kilpailua.

Ensiapu

Kilpailupaikalla tulee olla riittävä valmius(=ensiapuryhmä) ensiavun antamiseen mahdollisten loukkaantumisten varalta. Maalivirkailijalta / kilpailutoimistosta tulee löytyä Sairaankuljetuksen ja lähimmän Terveysaseman puhelinnumero.

Ensiapulaukut ovat erikoiskokeiden maaleissa.

5. Kilpailun säännöt

Vapaa harjoittelu

Merkitty kilpailureitti on vapaasti harjoiteltavissa kisaa edeltävänä päivänä/edeltävinä päivinä kilpailukutsun ohjeiden mukaisesti, sekä mahdollisuuksien mukaan myös kilpailupäivän aamuna ennen ajajakokousta.

Kilpailureitin harjoittelu pyörällä on kielletty kilpailua edeltävällä viikolla ennen järjestäjän ilmoittamia virallisia harjoituspäiviä. Annetaan ratamestareille työrauha radan rakentamiseen ja merkitsemiseen.

Kilpailun reittikartta julkaistaan tästä syystä vain muutamia päiviä ennen kilpailua. Kaikki siirtymät kuljetaan omin voimin. Motorisoitujen välineiden, mukaanlukien sähköpyörät ja ulkopuolisen avun käyttäminen(esim. autokuljetus) ehdottomasti kielletty sekä treeneissä että kilpailussa. E-Bike luokassa kilpaileville sähköavusteisen pyörän käyttö on toki sallittu harjoituksissa sekä kilpailussa.

SpeedRanking ja lähtöjärjestys

SM-sarjaa järjestävä taho ylläpitää kilpailijoista (Miehet, Naiset, Nuoret, M40, M50 ja Hardtail) tasoluokittelua = SpeedRanking. Kilpailijoiden edeltävän kalenterivuoden aikana ajama paras tulos SM-sarjassa(+warmUp) huomioidaan rankingissa. Paras tulos = pienin prosentuaalinen ero yleiskilpailun voittajaan.

Tämä ranking määrittelee lähtöjärjestyksen tulevaan osakilpailuun.

Lähtöjärjestys

Numerojärjestyksessä pienimmästä isompaan tai isoimmasta pienimpään, kilpailun järjestäjästä tahdosta riippuen.

Luokkien järjestys:

 • Miehet – SM pisteiden top10
 • Speedrankingin mukaisessa järjestyksessä(miehet, nuoret, M40, M50, Hardtail)
 • Naiset, juniorit, E-Bike ja harraste omina ryhminään kilpailun läpiviennin kannalta sopivassa kohdassa.

Lähtöväli

 • Kaikki kilpailijat – 20 sekunnin lähtövälein

Tulokset

Lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan erikoiskokeiden yhteenlaskettu aika.

Tasatulos. Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

Tulokset julkaistaan luokittain sekä mahdollisesti yhteistuloksina (pois lukien juniorit ja harraste).

Kilpailijan tehtävät

 1.  Ilmoittautua kilpailuun kilpailukutsun mukaisesti.
 2. Ilmoittautua ennen ohjaajakokouksen alkua kilpailukansliassa.
 3. Ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä Ek:n maalissa / kilpailukansliassa.
 4. Välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen toimittaa SportIdent-kilpailukortti luettavaksi kilpailukansliaan.
 5. Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä, antaa tietä nopeammalle kilpailijalle, siirtymätaipaleilla huomioitava muu liikenne sekä jalankulkijat.
 6. Liikuttava kilpailureitillä roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.
 7. Kilpailija ei saa oikaista tai muulla vastaavalla tavalla yrittää saada hyötyä muihin kilpailijoihin nähden.

Kilpailijan varustus

Kuljettajien tulee käyttää hyväksyttyä pyöräilykypärää sekä erikoiskokeilla että siirtymillä pyörällä ajettaessa (pyörää taluttaessa tai hissin kyydissä, kypärää ei ole pakko pitää päässä). Ajettaessa kypärän tulee olla asianmukaisesti päässä ja leukahihna kiinnitetty. Avokypärän käyttö on sallittu myös erikoiskokeilla, ellei joissain osakilpailuissa ole erikseen määrätty käytettäväksi leukasuojalla varustettua, ns. full face kypärää. Irroitettavalla leukasuojalla varustetut kypärät luetaan full face kypäriksi. Suosittelemme full face kypärää käytettäväksi kaikissa kilpailuissa. Polvisuojat ovat pakolliset kaikilla erikoiskokeilla, muut suojavarusteet suositeltavia, oman harkinnan mukaan.

Muut varusteet

Kuljettajien tulee kuljettaa tarvitsemansa varusteet mukana. Eväs, juoma tai työkalukätköt eivät ole sallittuja. Se mitä ei pysty kantamaan mukana, pysyy varikolla. Varikkoalueella huolto on vapaata. Varikon lisäksi voidaan osoittaa muita paikkoja reitin varrella (huoltoalue), jossa huoltotarvikkeita voi säilyttää.

Suosittelemme, että kuljettajalla on aina mukana seuraavat tarvikkeet:

 1. Sopiva reppu
 2. Juomaa/evästä
 3. Renkaan paikkaustarvikkeet
 4. Monitoimityökalu
 5. Ajolasit/gogglet
 6. Ensiavun puhelinnumero

Pyörän merkkaus

Kilpailun aikana kuljettaja saa käyttää vain yhtä runkoa, etuhaarukkaa ja kiekkosettiä. Kussakin osakilpailussa vähintään vanteet merkitään järjestäjän toimittamilla tarroilla. Merkintätarrat tulee kiinnittää pyörän oikealle puolelle. Tarrat tarkistetaan reitillä lähdettäessä, sekä pistokokein kilpailun kuluessa. Merkityn komponentin vaihtoon täytyy pyytää lupa kilpailun johdolta. Merkityn komponentin vaihdosta seuraa 5min aikasakko. Merkityn komponentin vaihto ilman kilpailun johdon lupaa johtaa hylkäykseen.

Ulkopuolinen apu

Ulkopuolinen apu (huoltojoukot, mekaanikot, tiimihenkilökunta) on sallittu vain varikkoalueella ja erikseen osoitetu(i)lla huoltoalueilla. Kuljettaja ei saa jättää reitille roskia, tai varusteita. Varusteita tai vaatteita voi jättää ainoastaan varikolle tai merkityille huoltoalueille.

Huom! Juniorit-luokan kilpailijoille ulkopuolisen avun antaminen on sallittua myös kilpailureitin varrella.

6. Sääntörikkeet

Suositeltavat rangaistukset


Kuva: Suositeltavat rangaistukset

Mikäli kilpailuorganisaatioon kuuluva henkilö havaitsee sääntöjen vastaista toimintaa ja kykenee sen myös todistamaan (esim. videoaineisto), niin oheiset rangaistukset voidaan ottaa huomioon lopputuloksissa.

Myöhästymiset

Mikäli kilpailijalle annetaan kilpailuun henkilökohtainen aikataulu, on suositeltavaa edetä kilpailureitillä sen mukaisesti. Aikataulussa pysymistä voidaan valvoa aikatarkastuspisteillä(AT-piste), joista myöhästymisistä voidaan langettaa rangaistustaulukon mukaisia aikasakkoja. Annetut aikasakot lisätään kilpailijan lopputulokseen kilpailun jälkeen.

Erikoiskokeiden lähdöistä myöhästyneet kilpailijat päästetään radalle ensimmäisessä vapaassa välissä, toimitsijan ohjeiden mukaisesti.

7. Tiedotus

Kilpailukutsu

Kilpailukutsu julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa kilpailua osoitteessa: Enduron SM sarja , josta löytyy informaatio jota ennen kisaa tarvitaan. Lue ja toimi kutsussa mainittujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Ajajakokous

Kilpailunjärjestäjän viimeinen infotilaisuus ennen kisaa pyritään pitämään tuntia ennen kilpailun alkua kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä. Ole paikalla, sillä nyt kerrotaan kaikki kisaan liittyvät tärkeät ja huomioitavat asiat!

Tulokset

Lopputulokset julkaistaan kokonaisuudessaan Internetissä osoitteissa:

 1. mtb-enduro.fi/tulokset/
 2. eba.mtb-enduro.fi/tulokset

8. Pistetaulukko (SM-sarja)

Henkilökohtaiset luokat

SM-pisteitä jaetaan seuraavissa kilpailuluokissa: Miehet, Naiset, Juniorit, Nuoret, M-40, M-50 ja Hardtail.

SM-sarjan loppupisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen pisteet. Eniten kaudella pisteitä omassa luokassaan kerännyt kilpailija kruunataan kauden päätteeksi MTB-Enduron Suomen Mestariksi.

Joukkuekilpailu

Joukkuekilpailussa osakilpailuissa lasketaan kilpailun joukkuepisteisiin kolmen parhaan joukkueen jäsenen omassa sarjassaan saamat pisteet. Joukkuekilpailun loppupisteisiin lasketaan joukkueen kaikkien osakilpailuiden pisteet yhteen.

Pistelasku

Pisteitä jaetaan kaikissa SM-sarjan osakilpailuissa liitteen 1 (pistetaulukko) mukaisesti.

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään EBA ry:n jäseneksi liittymistä, joka ON EDELLYTYS SM-pisteiden saamiselle. Jäsenyys ei velvoita mihinkään, eikä maksa mitään, mutta mikäli et ilmoittaudu jäseneksi, ei sinua huomioida SM-pisteiden laskussa.

Yleiskilpailusta (Yleinen) ei jaeta erikseen pisteitä.

Tasapisteet. Mikäli kaksi tai useampia kuljettajia on tasapisteissä kauden päätteeksi, ratkaistaan lopulliset sijoitukset viimeisessä osakilpailussa paremmin sijoittuneen kilpailijan eduksi.

Tasatulos. Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on osakilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

 • Miehet – Men(ews)
 • Naiset – Women/masters(ews)
 • M40, M50 – Women/masters(ews)
 • Nuoret – Women/masters(ews)
 • Juniorit – Women/masters(ews)
 • Hardtail – Women/masters(ews)